Inovație în învățare pentru școlile gimnaziale Tănăsoaia, Boghești și Ploscuțeni

 

Asociația pentru Participare Civică găzduiește, începând cu iunie 2019, proiectul „Inovație în învățare pentru școlile gimnaziale Tănăsoaia, Boghești și Ploscuțeni” cu scopul de a sprijini dezvoltarea comunității școlare locale din mediul rural vrâncean.

Proiectul oferă o oportunitate de dezvoltare a unei comunități de bune practici între cadrele didactice din cele trei comune prin oferirea de resurse de training și mentorat către aceștia pe durata primului semestru al acestui an școlar. Cei mai importanți beneficiari ai acestei comunități întărite vor fi copiii proveniți din familii defavorizate cu care profesorii lucrează atât în orele de curs, cât și în programe extra-curriculare.

Dezvoltăm comunitatea școlară locală printr-un program de training în „Metode nonformale si experiențiale de proiectare a situațiilor de învățare” la care vor participa cel puțin 24 de profesori de învățământ primar și gimnazial din cele trei școli. După formare, fiecare participant va aplica metodele noi în proiectarea unei situații concrete de învățare, fie în timpul orelor normale de curs, fie în programe de tip Școală după Școală, Școala Altfel sau extra-curriculare.

Proiectul este finanțat prin programul Start ONG, un program lansat de Kaufland România și implementat de Asociația Act for Tomorrow. Domeniile vizate sunt: educație, sănătate, mediu, social și cultural. Valoarea totală a programului este de 500.000 euro. Programul Start ONG este cel mai simplificat instrument de finanțare comunitară destinat ONG-urilor tinere și instituțiilor non-administrative.

Mai multe informații sunt disponibile la contact@participare.ro