Politici pentru educație

IMPLICARE CIVICĂ PENTRU FORMULAREA PROPUNERILOR ALTERNATIVE DE POLITICI PUBLICE ÎN EDUCAȚIE

Proiectul este implementat de către Institutul Român pentru Educație și Incluziune Socială și Asociația pentru Participare Civică
În particular, prin proiect, cele două organizații sprijinite, IRESIS și APC, au acces și creează resursele pentru a participa într-un exercițiu de formulare & promovare de politici publice și un alt exercițiu de monitorizare & evaluare a unor politici existente. Parteneriatul dintre cele două organizații este fundamentat pe un interes deosebit și constant pentru domeniul educației și tineretului, domenii ce vor constitui subiectul propunerilor alternative dezvoltate în proiect. Procesul prin care vom ajunge la acest obiectiv are trei pași preciși:

Responsabilitate

Pentru a aduce o contribuție la acest obiectiv, realizăm studiul „Modele de implicare comunitară și participare la procese decizionale în domeniu educației”. Studiul deschide o dezbatere despre descentralizarea educației și despre inițiativele civice de succes în abordarea problemelor sociale identificate. Și ridicăm o serie de îmtrebări: ce a contribuit la succesul acestor inițiative private și ce le-ar fi permis un impact mai mare? Deschidem această dezbatere în cadrul a două webinarii cu invitați atât din societatea civilă, cât și din instituții publice.

Propuneri alternative de politici publice

Găzduim un program de formare în domeniul formulării și promovării politicilor publice pentru cel puțin 20 de membri și voluntari din cele două organizații partenere. Deschidem accesul la acest program prin transpunerea sa în format MOOC (massive open online course) cu acces liber. Inițiem astfel o rețea angajată într-un exercițiu de formulare a unei propuneri alternative la politicile publice guvernamentale din domeniul educației. Propunerea rezultată va fi promovată și dezvoltată prin dialog cu reprezentanți ai instituțiilor cu competențe în domeniul educației.

Monitorizarea și evaluarea politicilor publice

Abilitățile de monitorizare și evaluare a politicilor publice ale membrilor celor două organizații și ale asociaților acestora vor fi consolidate printr-un exercițiu de elaborare și aplicare a unui instrument de monitorizare a politicii de sprijinire a tineretului aplicată de Guvernul României în 2017. Cursul privind aplicarea instrumentelor de monitorizare și evaluare va fi livrat atât față în față, dar și în format MOOC. Lecțiile rezultate din derularea exercițiului de monitorizare vor fi sintetizate în cadrul unui raport util diseminării cunoașterii acumulate.

Webinarii: Modele de inițiative în domeniul educației

Câtă diversitate și inovație există în educație? Ce facilitează soluțiile noi și care sunt barierele? Pentru ce teme facem advocacy atunci când facem?

Training: Cum formulăm și promovăm politici publice?

Dublăm responsabilitatea civică cu dezvoltarea competenței care să o susțină și dezvoltăm o înțelegere avansată a ciclului de politici publice.

Workshop-uri pentru dezvoltarea unei propuneri de politică publică în educație

Formulăm o politică publică alternativă la cele avansate de Guvern în domeniul educației într-o rețea de politici publice.

Instrumente: Punem lupa pe programele publice de sprijinire a ONG – urilor de tineret

Dezvoltăm împreună un instrument de monitorizare și evaluare a politicilor publice guvernamentale de susținere a tinerilor.

Training: Evaluarea și monitorizarea politicilor publice

Ne antrenăm pentru rolul de watchdog: adunăm informații, urmărim politicile devoltate, evaluăm impactul și semnalizăm potențiale probleme.

Acțiune: Watchdog privind politicile de tineret

Pornim un exercițiu participativ de pus lupa pe politicile de sprijinire a tineretului și împărtășim lecțiile învățate din derularea acestui exercițiu.

Mai mult informații și stiri despre proiect găsiți aici: http://politicipentrueducatie.iresis.ro/