Propunere alternativă de politică publică: evaluarea periodică a activității cadrelor didactice

  • Scris de:admin
  • 1:11 pm

Asociația Institutul Român pentru Educație și Incluziune Socială (IRESIS) și Asociația pentru Participare Civică publică spre consultare propunerea de politică publică rezultată în urma exercițiului de formulare și elaborare de politici publice derulat de către membrii, voluntarii și asociații celor două organizații.

Propunere alternativă – Evaluarea periodică a cadrelor didactice

Documentul analizează problema lipsei de relevanță a procesului de evaluare periodică a activității personalului didactic prin raportare la nevoile beneficiarilor primari, secundari sau terțiari de educație. Avansăm o serie de cauze și efecte ale acestei probleme și documentăm felul în care problema este percepută și de către alți actori instituționali.

Din informațiile colectate prin cereri de informații de interes public, constatăm că avem un sistem de educație în care peste 98% dintre cadrele didactice au calificative de „Foarte bine” la evaluările anuale, dar rezultatele elevilor sunt în continuă scădere și insatisfacția beneficiarilor în creștere. Mai mult, în ciuda acestor calificative, nivelul de satisfacție cu munca al profesorilor este unul scăzut, fiind des făcută referire la povara birocratică. Ceea ce grupurile de lucru din proiect au constatat este că procedura de evaluare periodică pune o mare povară birocratică pe profesorul evaluat și pe comisiile de evaluatori, fără a produce niciun rezultat benefic pentru niciunul dintre actori.

Documentul avansează o soluție de creștere a relevanței procesului de evaluare periodică și de reducere a efectelor negative ale acestuia. Invităm actorii interesați, partenerii, asociații celor două organizații să ne ofere feedback-ul lor privind problema analizată și propunerile avansate.

Demersul este realizat în cadrul proiectului „Implicare civică pentru formularea propunerilor alternative de politici publice în educație (cod SIPOCA/SMIS2014 288/112921), cofinanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Date de contact: politici_edu@iresis.ro, www.politicipentrueducatie.iresis.ro.

Responsabili:

Aura Matei, Asociația pentru Participare Civică

Cornelia Petcu, Institutul Român pentru Educație și Incluziune Socială

Publicat in: Uncategorized